Súhrnné štvrťročné správy


ROK 2014


ZVEREJNENÉ / POPIS

07.4.2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) - I. Q 2014

16.7.2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) - II. Q 2014

10.10.2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) - III. Q 2014

 

ROK 2019

ZVEREJNENÉ / POPIS

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - I. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. Q 2019

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - II. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. Q 2019

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Tovary - III. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - SLužby -  III. Q 2019

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - IV. Q 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. Q 2019

 

 

ROK 2020

ZVEREJNENÉ / POPIS

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Tovary - I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Služby - I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Tovary - I. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Služby - I. Q 2020

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Tovary - II. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Služby - II. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Služby - II. Q 2020

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Tovary - III. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Služby - III. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Služby - III. Q 2020

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Tovary - IV. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10 a 11 - Služby - IV. Q 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - Služby - IV. Q 2020