Oznam - Ponuka vlákniny v dĺžkach pre občanov mesta Krupina


 

O Z NA M

Mestské lesy , s.r.o. , Priemyselná   14   Krupina  ponúkajú  na účely kúrenia:


1. Palivové drevo listnaté v 1m dĺžkach z odvozných miest v cene 30,00 €/prm, čo   predstavuje 55,56 €/m3 , cena je bez odvozu. Dreviny sú prevažne dub, buk, cer,   hrab. Odvoz sa platí  samostatne  prepravcovi.


Pre veľký  záujem  rozširujeme  ponuku  o dva  nové  sortimenty:

 

 

2. Vlákninové drevo listnaté v  4m dĺžkach z odvozných miest v 60 €/m3 , cena je bez odvozu.  Dreviny sú  prevažne  dub , buk , cer , hrab. Odvoz sa platí  samostatne   prepravcovi.

 

3. Vlákninové drevo ihličnaté v  4m dĺžkach z odvozných miest v 36,00 €/m3 , cena je  bez odvozu.  Dreviny sú  prevažne  smrek , borovica , smrekovec. Odvoz sa platí   samostatne  prepravcovi.

 

 

V prípade záujmu kontaktujte odbytára spoločnosti - Ing. Krátkeho 0911/283 120


v Krupine dňa 24. septembra 2018

 

Ing. Jozef KRILEK - konateľ