Obchodné verejné súťaže

ZVEREJNENÉPOPIS
16.12.2015Súťažné podmienky - Ťažbová činnosť na rok 2016 pre MsL, s.r.o. Krupina
16.12.2015Súťažné podmienky - Odvoz dreva na rok 2016 pre MsL, s.r.o. Krupina
13.04.2017Výzva na predkladanie ponúk - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu : "Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch.
13.04.2017Výzva na predkladanie ponúk - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu : "Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na potoku Kňazov jarok - poldre"
18.12.2017Súťažné podmienky - Ťažbová činnosť na rok 2018 pre MsL, s.r.o. Krupina
18.12.2017Súťažné podmienky - Odvoz dreva na rok 2018 pre MsL, s.r.o. Krupina
17.12.2018Súťažné podmienky - Ťažbová činnosť na rok 2019 pre MsL, s.r.o. Krupina
17.12.2018Súťažné podmienky - Odvoz dreva na rok 2019 pre MsL, s.r.o. Krupina
24.01.2019OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Predaj dreva na pni I."
Zoznam porastov k súťaži "Predaj dreva na pni I."
Mapy k súťaži"Predaj dreva na pni I."
24.04.2019OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Predaj dreva na pni II. "
Zoznam porastov k súťaži "Predaj dreva na pni II."
Mapy k súťaži"Predaj dreva na pni II."
22.05.2019OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Predaj nákladného auta Citroen Berlingo"
06.08.2019OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Dodanie a montáž drevených oplôtkov v porastoch Mestských lesov, s.r.o. v Krupine"
26.09.2019OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Predaj dreva na pni III. "
27.12.2019Súťažné podmienky - Ťažbová činnosť na rok 2020 pre MsL, s.r.o. Krupina
27.12.2019Súťažné podmienky - Odvoz dreva na rok 2020 pre MsL, s.r.o. Krupina
16.03.2020OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Predaj dreva na pni IV. "
22.05.2020OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ "Dodanie, montáž  a údržba drevených oplôtkov v porastoch Mestských lesov, s.r.o. v Krupine"
11.12.2020Súťažné podmienky - Ťažbová činnosť na rok 2021 pre MsL, s.r.o. Krupina
11.12.2020Súťažné podmienky - Odvoz dreva na rok 2021 pre MsL, s.r.o. Krupina