Lesné studničky a mostík v prírodnej pamiatke Sixová stráň

Mestské lesy, s.r.o. v Krupine  v letných mesiacoch r. 2020 obnovili 2 studničky a mostík v Prírodnej pamiatke Sixová stráň, ktoré budú slúžiť návštevníkom našich lesov.

Tiež plánujú aj v budúcom roku obnoviť viacero studničiek a iných drobných prvkov turistickej vybavenosti (lavičky, stolíky).

Na realizáciu tejto akcie tiež  prispela nadácia Ekopolis a nadácia Tesco.