Cenníky

Zverejnené dňa PopisPlatnosť
13.01.2017Cenník ihličnatých sortimentov paliv. dreva platný pre rok 2017
13.01.2017Cenník listnatých sortimentov paliv. dreva platný pre rok 2017
13.01.2017Cenník palivového dreva pre rok 2017platný pre rok 2017
28.11.2017Cenník ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva platný od 15.11.2017
20.12.2017Cenník ihličnatých sortimentov surového dreva platný od 05.12.2017
20.12.2017Cenník listnatých sortimentov surového dreva platný od 05.12.2017
12.01.2018Cenník ihličnatých sortimentov surového dreva platný od 12.01.2018
16.01.2018Cenník palivového dreva platný pre rok 2018
12.01.2018Cenník listnatých sortimentov surového dreva platný od 12.01.2018
25.01.2018Cenník za služby pre rok 2018platný od 11.01.2018
06.02.2018Cenník za služby pre rok 2018platný od 1.02.2018
09.04.2018Cenník palivového dreva platný od 1.4.2018
07.08.2018Cenník ihličnatých sortimentov surového dreva platný od 6.8.2018
10.08.2018Cenník palivového dreva platný od 10.8.2018
21.09.2018Cenník za služby 2018platný od 21.9.2018
24.09.2018Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 24.09.2018
24.09.2018Cenník palivového dreva platný od 24.09.2018
09.01.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 01.01.2019
09.01.2019Cenník ihličnatých sortimentov surového dreva platný od 01.01.2019
15.02.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 15.02.2019
18.02.2019Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 15.02.2019
15.03.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 15.03.2019
01.07.2019Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 01.07.2019
01.07.2018Cenník za služby 2019platný od 01.07.2019
11.07.2018Cenník za služby 2019platný od 10.07.2019
24.10.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 24.10.2019
24.10.2019Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 24.10.2019
28.10.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 28.10.2019
28.11.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 01.12.2019
13.12.2019Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 13.12.2019
07.01.2020Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 1.1.2020
15.01.2020Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 15.01.2020
27.01.2020Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 22.01.2020
02.03.2020Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 2.3.2020
01.04.2020Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 01.04.2020
01.04.2020Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 1.4.2020
07.04.2020Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 7.4.2020
15.04.2020Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 15.04.2020
15.04.2020Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 15.4.2020
23.04.2020Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 23.4.2020
15.05.2020Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 15.5.2020
01.08.2020Cenník za služby platnýplatný od 1.8.2020
27.08.2020Cenník ihličnatých sortimentov surového drevaplatný od 27.8.2020
04.09.2020Cenník listnatých sortimentov surového drevaplatný od 4.9.2020
16.09.2020Cenník palivového a úžitkového dreva platný od 16.09.2020